Vücudun herhangi bir yerindeki önceden geçirilmiş veya hali hazırdaki lokal irritasyon (inflamatuvar, kimyasal, fiziksel veya travmatik olabilir), patolojik bir saha (bozucu alan) haline gelebilir ve nörovejetatif sistemi bozarak diğer vücut fonksiyonlarının bazılarında da rahatsızlığa neden olabilir.

Geçirilmiş olan ameliyatlar, geçirilmiş hastalıklar,kullanılmış ilaçlar,barsak florasındaki bozulmalar, yaptırdığımız diş tedavileri , dolgular, trafik kazaları, kırıklar, yanıklar , yaşadığımız ev, içtiğimiz su, kullandığımız cep telefonu,giydiğimiz elbiselerin dokusu, doğum, küretaj,özelliklede sezaryen ile yapılmış doğumlar  ve bunlar gibi vücudu etkileyen tüm olaylar, vücudun zayıf olduğu yerlerde hastalık ortaya çıkartabiliyor.

Bu sahaya lokal anestetikle uygulanan nöral tedavi bu etkiyi azaltabilir ve semptomlarda ani bir düşüş gözlenebilir (Flash Fenomeni).

Bu bozucu sahalar sıklıkla kafa bölgesinde, özellikle de diş, tonsil ve paranasal sinüslerde olabiliyor.

Facebook IconYouTube Icon