Bedenimiz sinir sistemi vasıtasıyla çevreyle iletişim kurar ve aynı zamanda vücudun içinde meydana gelen birçok olayı yönlendirir.

Bedenimizin yaşamını devam ettirebilmesi için visseral ve homeostatik fonksiyonlarını sürdürebilmesi gerekmektedir. Bunlar istem dışı olarak gerçekleşen Vejetatif (Otonom) Sinir Sistemi ve endokrin bezleri tarafından kontrol edilmektedir

Vejetatif sinir sistemi, bedenimizin hayati öneme sahip tüm organ fonksiyonlarının hepsini kontrol eder. Bu sistem gece ve gündüz aralıksız çalışır ve istem dışı gerçekleşen dolaşım , solunum, sindirim ve üriner sistem gibi fonksiyonları kontrol eder.

Otonom sinir sistemi, çoğu kez birbirine zıt iki sistem olan sempatik ve parasempatik sinir sisteminden oluşur

Sempatik sinir sistemi vücudun artan aktivitesi durumunda veya stres durumlarında enerji tüketimini uyarır, örneğin kalp atışları ve nefes alıp vermeyi hızlanır ve tansiyonu yükseltir.

Parasempatik sinir sistemi ise daha çok sükunet ve dinlenme zamanında enerjinin depolanması ve yapılanması sürecini kontrol eder, örneğin kalp hızı yani nabız düşer, salgi bezlerinin uyarılması ve sindirim sistemi kaslarının hareketi yavaşlar.

Sempatik ve parasempatik sinir sistemleri birbirlerini tamamlayacak şekilde bir denge içinde çalışarak organizmanın iç ve dış ortamdaki değişikliklere adapte olmasını sağlayan visseral fonksiyonları yerine getirirler. Homeostatik dengeyi sağlarlar.

İç ve dış etkenler sebebiyle vejetatif sinir sisteminin sağlıklı çalışmasının bozulması, ağrı ve hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur.

Nöralterapi ile bu sistem regüle edilerek, hastaların hızlı ve kalıcı bir şekilde iyileşmeleri sağlanır.

Facebook IconYouTube Icon